Adgangskontroll

Det å ha en smidig, men samtidig sikker løsning for inn- og utpassering er en sentral av hverdagslivet på et kontor. Mistede nøkler eller koder som spres er nesten like usikkert som en ulåst dør. Dessuten er det veldig dyrt og tidkrevende å bytte låser. Dersom en i stedet benytter adgangsbrikker eller kort, kan disse helt enkelt sperres dersom de blir borte. De kan også programmeres unikt for hver enkelt medarbeider, slik at de for eksempel kun fungerer på valgte dører til bestemte tidspunkt. Adgangsløsningen som RCO tilbyr er skalerbar og passer med andre til alle behov – dessuten styres alt fra samme programvare, uavhengig av størrelsen på anlegget.