Alminnelige salgs- og Leveringsbetingelser for RCO Security AS

Med reservasjon for pris- og produktforandringer, samt eventuelle trykkfeil. Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive moms.

Gjeldene leveringsbetingelser er i henhold til NL 09 og NVP 09 med visse tillegg og avvik. Leveranser fra lager i Norge leveres som EXW (Ex Works i henhold til Incoterms 2010). Leveranser fra vårt Hovedlager i Järfälla i Sverige leveres som DDP (Delivered Duty Paid i henhold til Incoterms 2010).

Garanti
Garantitiden er 5 år fra kjøpsdato og gjelder produkter produsert av RCO. På øvrige produkter er garantitiden 1 år (så som tredjepartsprodukter levert med RCO's leveranser). Øvrig ansvar for mangler og tingskade er i henhold til NL 09, hvor RCO ikke dekker merkostnader for reise og arbeidstid utført i forbindelse med reparasjons- og garantiarbeider.

Betalingsbetingelser
Betaling skal være RCO i hende innen 30 dager fra fakturadato om annet ikke er skriftlig avtalt. Ved forsinket betaling tilkommer forsinkelsesrente på 9,5 % fra forfall. Faktiske kostnader i forbindelse med inkasso debiteres i ettertid. Kreditt gis etter en rutinemessig kredittvurdering, og kreditbeløpets størrelse settes individuelt for hver enkelt kunde. I annet fall kan leveranser gjøres mot fremsendt bankgaranti eller forskuddsbetaling.

Priser
Alle priser er oppgitt i Norske kroner eksklusive eventuelle miljøavgifter, moms, frakt og emballasje. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene uten forutgående varsel.

Returbehandling
All retur av varer skal avtales på forhånd. For produkter som ønskes kreditert skal disse returneres i original ubrutt emballasje med vedlagt kopi av originalfaktura, og senest innen 3 måneder fra vår leveringsdato. Krediteringsavgiften er p.t. 20 % på fakturert beløp. Skyldes returen en feilleveranse fra RCO krediteres varene 100 %.

Produktdesign
Produktutførelse er i henhold til produsentens spesifikasjon ved leveringstidspunktet. Vi forbeholder oss retten til, og uten forutgående varsel å kunne endre på produktspesifikasjonene. Det kan forekomme avvik mellom bilder og tekster i kataloger og prislister

 

Les mer om RCOs Alminnelige salgs- og Leveringsbetingelser i sin helhet her.