Funksjoner i RCO R-Card M5

RCO R-CARD M5 er et komplett system for adgangskontroll og innbruddsalarm. Her finner du produktbeskrivelser for driftsovervåking, NAP (nærvær- og antipassback) og AdminBin.

Driftsovervåking

Valgfrie hendelser i systemet kan konfigureres til å generere alarm i klientens alarmvindu, samt sende e-post til en eller flere mottakere. Vilkåret for hvilke hendelseskombinasjoner i systemet som skal "trigge" driftsovervåkingsalarmen konfigureres med ulike filtre. Et hendelsesfilter kan f.eks. settes opp til å sende e-post til en sikkerhetsansvarlig når alarmen frakobles eller til en områdesansvarlig når en dør til en portoppgang står åpen. Driftsalarmen kan styres med tidssjema slik at de bara er i funksjon utenfor normal arbeidstid eller at mailen sendes til ulike mottakere på forskjellige tid av døgnet.

NAP (Nærvær- og antipassback)

Med programmodulen R-CARD M5 NAP utvides systemets funksjoner med avanserat nærværskontroll og mulighet til høyere sikkerhet ved å begrense inn- og utpasseringer fra nærværsområdet med antipassback. Funksjonene fungerer autonomt per tilknytning og er ikke avhengig av at R-CARD M5-serveren er online. Foruten å vise hvilke brukere som befinner seg i et område, kan man også aktivere ytterligere egenskaper som; blokkere innpassering, antallsalarm, antipassbackregler, entréhenvisning med mer.

Med R-CARD M5 NAP har man også mulighet til å aktivere utskrift av nærværslister, men valgfri sortering og gruppering, til en skriver. Informasjon om hvert nærværsområde åpnes som et vindu i R-CARD M5-klienten eller som egne faner i klientens hendelsesvindu og viser en liste på hvilke brukere som befinner seg i området samt tid og dato for innpassering.

AdminBin

Benyttes for å finne avvikende brukere eller kort i databasen på en enkel måte. F.eks. kort som ikke har vært brukt i en definert tidsperiode, brukere som mangler kort eller kort som er sperret. Programmet søker i databasen utifra valgte kriterier og man velger så hva man ønsker å gjøre med søkeresultatet; slette, sperre eller kanskje gjenaktivere sperrede kort. AdminBin startes ved behov fra R-CARD M5-klienten.

Systembeskrivning

I RCOs systembeskrivelse finner du flere funksjoner i R-Card M5. 

Mediearkiv/Nedlastinger?

nedlastinger på rco.no har du tilgang til AMA-tekster, systembeskrivelse, manualer med mer. Noe innhold krever at man er innlogget for å kunne se.

Har du ikke innlogging, kan du fylle ut dette skjemaet.
For mer informasjon eller spørsmål, kontakt support eller din kontaktperson i RCO.