Heisstyring

Med en leser montert i heisstolen, kan RCOs programvaresystem, M5, kontrollere tilgang for opptil 64 etasjer. Det innebærer at en ikke kan bruke heisen til etasjer en ikke har rettighet til. Når en benytter adgangsbrikken eller -kortet, tennes kun etasjeknappene for de etasjene en har tilgang til. Vanligvis skjer denne kontrollen når en har gått inn i heisen og velger etasje. En kan utvide kontrollen ytterligere ved å utføre den når det kalles på heisen. Dersom en ikke har rettighet til å bruke heisen i det hele tatt, kan en gjennom denne løsningen passe på at den aktuelle personen ikke kan benytte heisen i det hele tatt.