Innbruddsalarm og brannvarsling

Til- og frakobling av alarm på et kontor er for mange en hendelse som er forbundet med både nervøsitet og frykt. Ved å integrere innbruddsalarmen i adgangskontrollsystemet, forenkles bruken betydelig, samtidig som at det blir både billigere og raskere å installere, sammenlignet med separate systemer. Med for eksempel det grafiske alarmpanelet R-TOUCH 50 er det nok med noen raske trykk på den intuitive pekeskjermen for å håndtere alarmen. Dersom noe er feil, kommer det en melding i klartekst som forklarer hva som må gjøres før alarmen kan slås på. Ved å integrere brannvarsling i systemet, kan en bl.a. styre automatisk hvilke dører som skal være åpne eller låste ved brann. Dersom det er snakk om mindre systemer med bare noen få dører, tilbyr RCO også kostnadseffektive kompaktløsninger.