Vårt miljøarbeid

RCO jobber aktivt med miljøtilpasning av sine aktiviteter. Vi overholder miljølovgivnings krav og utøver dette med vidtrekkende tiltak for miljøtilpasning. Kildesortering og gjenvinning er åpenbare gjøremål i hverdagen og vi ser selvfølgelig også til at farlig avfall blir håndtert på riktig måte. Vi har godt gjennomtenkte prosedyrer for å undersøke og vurdere underleverandørenes miljøpolicy, som er begynnelsen på gode miljøtilpassede innkjøp. Vi har også gjennomført ENØK-tiltak, og prøver ytterligere å redusere vårt energiforbruk.

Miljøpolicy

RCO arbeider for at det gjennomføres et konsekvent miljøarbeid i bedriften som omfatter alle produkter, tjenester, produksjonsutstyr og transporttjenester.

Følgende offentlige prinsipper skal styre RCO’s arbeide:

- Miljøhensyn skal ivaretas i alle beslutninger på alle nivåer i organisasjonen, samt være en naturlig del av hele bedriftens virksomhet

- Ledelsen jobber for at samtlige medarbeidere gis opplæring, støtter og opprettholder, samt videreutvikler våre miljømål

- Følge gjeldene miljølovgivning samt andre regler og krav, alt med hensikt i å forbedre arbeidsmiljøet og det fortløpende miljøarbeidet

- Produkter konstrueres, produseres og vedlikeholdes for å sikrestille et minimalt råvareforbruk, som igjen skal tillate en fullstendig gjenvinning

- Alt avfall kildesorteres og leveres til kompetente entreprenører for gjenvinning, destruksjon eller deponering

- Effektivisere intern og ekstern transport

- Redusere energiforbruket

- Forhindre forurensninger

- Miljøvennlige innkjøp

- Kontinuerlige forbedringer


RCO er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS, og oppfyller dermed sitt produsentansvar for retur av EE-produkter, batterier og emballasje.

 

Järfälla kommunes miljødiplom
Et samarbeid mellom RCO Security og Järfälla kommune har resultert i at selskapet oppfyller de krav som kommunen setter for å få Järfälla kommunes miljødiplom. RCO Security har blitt tildelt gull-nivået av diplomen, som er den valøren som stiller høyeste krav på miljøarbeidet. Gull-nivået tilsvarer kravene i Svensk Miljöbas.

Miljødiplomen indikerer våre høye ambisjoner for et langsiktig og seriøst miljøarbeid. Det som er viktig er at miljøarbeidet er i stadig utvikling. Miljøsertifiseringen drives av Environment and Health Committee i Järfälla kommune. Kriteriene er basert på ISO 14001/EMAS.

Klikk her for å se RCO miljødiplom.

Her kan du lese mer om Järfälla kommunes miljødiplom.

Miljøinformasjon for RCO-produkter

Flere av RCOs produkter finnes i Sunda Hus Miljödata, logg inn for å se den nåværende vurderingen, www.sundahus.se

Hvis noen mangler, er du hjertelig velkommen til å kontakte tarja.hillbom-valila@rco.se