Vanlige spørsmål

Kan jeg få en grafisk presentasjon av anlegget mitt?

Ja, grafisk presentasjon er en av standardfunksjonene i R-CARD M5-programvaren.

Indigraf presentasjonsvinduet er basert på å plassere ett eller flere objekter som dørmiljøer, alarmpunkter, alarmområder eller kameraer på en eller flere oversikttegninger. De forskjellige objektene gir informasjon om statusen til anlegget. For eksempel blir dørmiljøene presentert dynamisk som ulåst, låst, åpent eller brutt opp. Det er også mulig å programmere forskjellige kontroller for en dør, som lar deg åpne eller endre sikkerhetsinnstillingen til dørene sentralt fra i det grafiske bildet på en enkel måte. Hvis integrert alarm (MEGA) er inkludert i installasjonen, er det også mulig å slå av eller på alarmområder og få alarmindikasjon med mulighet for kvittering i det samme grafiske bildet.

For de som trenger mer avansert kontroll, er alternativet R-CONTROL. Med R-CONTROL kan du kontrollere og overvåke flere forskjellige alarmsystemer i en og samme programvare, uavhengig av hvor de ligger geografisk. Med R-CONTROL får brukeren store muligheter til å administrere og se status på utvalgte objekter som dører, alarmpunkter og alarmområder. Alt presenteres i en grafisk visning som både er enkel å håndtere og intuitiv samtidig som mange avanserte funksjoner er tilgjengelige. Brukeren kan tilpasse programvaren på flere måter, inkludert ved å legge til egne bilder, tegninger og ikoner, samt lage hendelsesscenarier, handlingstekster, kvitteringstekster og mye mer.

Kan adgangssystemet brukes til å spare energi?

Hvis du integrerer adgangskontroll og alarm med kontroller og regler, er det store muligheter for energibesparelser. Signaler fra R-CARD 5000-systemet kan sendes direkte til systemene som håndterer både oppvarming, ventilasjon og belysning i bygningen. Gjennom OPC-protokollen er det også mulig å integrere med flere såkalte SCADA-systemer, så som Siemens MM8000, Atlantis fra Larmia Control, Alvis, Kentima Wide Quick med fler. For eksempel, når alarmen slås på om kvelden, kan varmen senkes, ventilasjon slås av og belysningen minimeres for å spare både energi og kostnader.

Hvordan skrive ut et adgangskort med bilde av personalet?

Programvare for produksjon av ID- og adgangskort er integrert i R-CARD M5.

Ved hjelp av en lisensiert programvare fra CardPro, kan ID og adgangskort fritt designes med bilder, bakgrunnsbilder, logoer, personlig informasjon og kortinformasjon direkte fra M5-klienten. Utskrift av de forhåndsdesignede kortene gjøres enkelt direkte til den tilkoblede kortskriveren.

 

Er det noen måte å sentralisere administrasjonen på?

Enten du har virksomhet ett sted eller er et større selskap med flere forskjellige geografiske lokasjoner, administreres fasilitetene enkelt med M5-programvaren. Administrasjonen av de forskjellige delene kan gjøres både sentralt og lokalt med mulighet for begrensninger i hva de lokale administratorene kan se og gjøre angående de andre plantedeler. I M5 styres alt rundt adgangskontrollsystemet og alle integrerte løsninger. Siden alt administreres fra det samme systemet, har brukeren full kontroll over systemet sitt og trenger ikke å jobbe i annen programvare for forskjellige formål - uansett hvor stort eller lite systemet er.

Hvordan få informasjon om feil og hendelser i anlegget?

M5-systemet har en innebygd operativ overvåkingsfunksjon som i tilfelle feil eller hendelse kan vise alarmer i klientens alarmvindu og sende e-post eller SMS til en eller flere mottakere.

Systemet eller hendelsene som utløser en driftsalarm konfigureres ved hjelp av forskjellige filtre. Et filter kan settes for å informere om at en dør som burde vært lukket er åpen, for eksempel inngangsdøren i en bygning. Ved hjelp av den operative e-post- eller SMS-funksjonen, kan informasjon om den åpne døren sendes direkte til personalet eller sikkerhetsvakter for handling. Noe som både sparer energi og øker sikkerheten til personalet.

Andre eksempler er at systemet kan varsle, kanskje på grunn av hærverk, hvis det mister kontakten med en leser. Informasjonen om leseren som er ute av drift, kan sendes direkte til den driftsoperatør som du har avtale med og som kan sende en ansatt for å rette opp feilen.

Driftsalarmer kan kalenderkontrolleres slik at de bare fungerer utenfor vanlig arbeidstid eller at meldinger sendes til forskjellige mottakere avhengig av tidspunkt på døgnet.