Viktig informasjon til systemansvarlige for adgangskontrollsystemer som bruker mobilappen RCO Access

For de som bruker mobilappen RCO Access i sitt adgangskontrollsystem, er det viktig å vite at det fra 4. oktober ikke lenger vil være mulig å bruke selvsignerte SSL-sertifikater i Google Android-plattformer. Sertifikatet må i stedet være signert av en såkalt certification authority (CA), eller sertifikatutsteder.

De som allerede har et sertifikat fra en sertifikatutsteder og har angitt dette i IIS-bindingene, kan se bort fra dette.

Ellers er det svært viktig at det settes inn tiltak så snart som mulig. Tiltak må være satt inn senest 3. oktober 2020. Hvis det ikke settes inn tiltak, vil ikke sluttbrukerne kunne styre dører via RCO Access.

Skaffe sertifikat

Hvis organisasjonen din ikke har et SSL-sertifikat, kan du følge fremgangsmåten nedenfor for å skaffe dette.

Du kan også skaffe et sertifikat fra en av de følgende organisasjonene og deretter angi dette som beskrevet under Angi sertifikatet i IIS-innstillingene nedenfor.

Vær klar over at det finnes ulike fremgangsmåter, ulike løsninger og ulike prisklasser for sertifikater. Hvis du mangler kunnskap på området, ligger det mye informasjon tilgjengelig på nettet.

 1. Start programmet Internet Information Services (IIS)-behandleren.

 2. Marker den øverste noden til venstre.

 3. Dobbeltklikk på Serversertifikat (Server Certificates) nederst i midtpanelet.

 4. I menyen til høyre klikker du på Opprett sertifikatforespørsel (Create Certificate Request) og følg veiviseren for å be om et sertifikat.

   

Avslutte sertifikatforespørselen

Når du får svar fra sertifikatutstederen, går du inn på samme sted som ovenfor og velger Avslutt sertifikatforespørsel (Complete Certificate Request) i trinn 4. Følg instruksjonene.

Angi sertifikatet i IIS-innstillingene.

Når sertifikatet er registrert iht. ovenfor, må det også angis i webområdets binding:

 1. Start programmet Internet Information Services (IIS)-håndtereren.

 2. Utvid noden til venstre, og marker noden med jordkloden () under Webområder (Sites).

 3. I menyen til høyre velger du Bindinger (Bindings). Dialogboksen Bindinger for webområde vises.

 4. Legg til bindingen:

  1. Klikk på Legg til (Add), (eller Rediger (Edit) hvis du allerede har en binding fra før.)

  2. I feltet Type velger du https. (I feltet IP-adresse lar du Alle ikke tildelte (All Unassigned) være. I feltet Port kan du la 443 være.)

  3. I feltet SSL-sertifikat velger du det nye sertifikatet.

  4. Klikk på OK og Lukk.

 5. Utvid Default Web Site i venstre rute, og kryss av for M5UserAPI.

 6. Dobbeltklikk på SSL-innstillinger.

 7. Kryss av for Krev SSL (Require SSL). (La de øvrige innstillingene være som de er.)

 8. I menyen til høyre klikker du på Bruk (Apply).

Spørsmål?

Prosedyren kreves ved bruk av alle mobilapper på Android-plattformen, og snart også apper på iOS-plattformen. Det er derfor mye informasjon tilgjengelig på nettet.

Les mer om sertifikater på for eksempel https://https.se/faq.php.

Du kan også ta kontakt med RCOs supportavdeling.